Poniedziałek, 18 listopada 2019 roku;
  • :
  • :
Search

wesoły.SOS – regulamin publikacji HUMORU

  1. Oświadczam, że korzystając z formularza i przesyłając do redakcji dowcip lub grafikę satyryczną (zwane dalej „Humorem”) wyrażam zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie Zdjęcia za pośrednictwem Portalu sosnowiczanie.net. (zwanego dalej „Portalem”).
  2. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa konieczne do zarządzania Humorem, a przekazanie ich Redakcji nie narusza praw osób trzecich i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Oświadczam, że Humor nie narusza przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
  4. Upoważniam Portal do dokonywania czynności technicznych koniecznych do przystosowania Humoru do wymogów technologicznych związanych z udostępnieniem zdjęcia.
  5. Przyjmuję do wiadomości, że Redakcja zastrzega sobie prawo do tego, aby nie publikować Humoru, który narusza Regulamin Portalu, nie jest zgodne z jego tematyką lub zawiera treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym.
  6. Wyrażam zgodę na tworzenie na podstawie przesłanego Humoru innych materiałów redakcyjnych.
Akceptuję
x