Powrót syna marnotrawnego

Powrót syna marnotrawnego

Jak poinformowała Rzeczpospolita, poseł Witold Klepacz powrócił na łono SLD. W kwietniu 2012 roku Klepacz opuścił szeregi Sojuszu na rzecz …

Wielka ucieczka

Wielka ucieczka

Od pewnego czasu media pełne są alarmujących informacji o demograficznych problemach przed którymi stanęła Polska. Pogłębiający się ujemny przyrost naturalny …

V Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów

V Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów


28 września odbędzie się V Jubileuszowa Edycja Sosnowieckiego Spotkania Starych Samochodów. Impreza rozpocznie się o godzinie 9.00 na Stadionie Ludowym, …