Konkurs „Odgadnij hasło portalu sosnowiczanie.net”

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

Każdego dnia opublikujemy nowe litery hasła. Im szybciej odgadniecie hasło, tym większa szansa na wygraną.
Jeśli udzielicie dobrej odpowiedzi pierwszego dnia konkursu, Wasze zgłoszenie zostanie pomnożone razy 8, więc podczas losowania macie 8-krotnie większą szansę na wygraną.
Drugiego dnia konkursu razy 7, trzeciego razy 6, czwartego razy 5 itd.

Odpowiedzi przysyłajcie na adres: konkurs@sosnowiczanie.net. W tytule prosimy wpisać „hasło portalu”, w mailu podajcie również imię, nazwisko oraz link do Waszego profilu na portalu Facebook.

Konkurs trwa od 29.01. do 05.02.2015.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 06.02. na naszej stronie internetowej.

Wysłanie e-maila jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


DO WYGRANIA 3 NAGRODY:

dla pań - voucher na 45-minutowy masaż hawajski Lomi Lomi Nui ufundowany przez panią Krytyne Stankalę – masażystę terapeutę

dla panów – gra FIFA 15 (PC) ufundowana przez Elitarną Szkołę Służb Ochrony i Biznesu Cobra

nagroda ogólna – voucher do klubu Farmacon, który obejmuje: lożę dla 5 osób, 0,5 l wódki i sok ufundowany przez Klub Muzyczny „Farmacon”


Regulamin konkursu „Odgadnij hasło portalu sosnowiczanie.net”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Odgadnij hasło portalu sosnowiczanie.net” (zwanego dalej „Konkursem”) jest portal sosnowiczanie.net (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorami poszczególnych nagród są:
a) nagroda dla kobiety: Krystyna Stankala – voucher na 45-minutowy masaż hawajski;
b) nagroda dla mężczyzny: Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu Cobra – gra FIFA 15 (PC);
c) nagroda ogólna: Klub Muzyczny „Farmacon” – voucher, który obejmuje: pięć wejściówek do klubu Farmacon, rezerwację loży, 0,5 l wódki, sok.
3. Najpóźniej dwa dni przed planowaną realizacją voucheru należy dokonać telefonicznej rezerwacji bezpośrednio u fundatora nagrody. Ważność voucherów wynosi miesiąc.
4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik musi zaakceptować w chwili przystąpienia do Konkursu.
5. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jest jako wykonanie Zadania Konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej www.sosnowiczanie.net.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 29.01.2015 - 05.02.2015 do godziny 23:59. 
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy portalu sosnowiczanie.net lub inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/") w bazie danych osobowych Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, a w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu www.sosnowiczanie.net.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu
8. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, następuje ponowne losowanie Zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu Facebook, udostępnienie na nim informacji o Konkursie i  dołączenie do społeczności fanów sosnowiczanie.net zgromadzonej na stronie (fanpage) sosnowiczanie.net (tzw. polubienie)
10. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurs@sosnowiczanie.net

§3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest odgadnięcie hasła portalu sosnowiczanie.net i przesłanie go drogą mailową na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W e-mailu wraz z odpowiedzią należy podać imię i nazwisko oraz link do swojego profilu na portalu Facebook.
2. W czasie trwania Konkursu codziennie na stronie internetowej www.sosnowiczanie.net Organizator udostępni wybrane litery hasła rozpoczynając od podania trzech liter pierwszego dnia.
3. Zgłoszenia z poprawnymi odpowiedziami przysłane w poszczególnych dniach mają różną wartość podczas losowania:
a) 1. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 8 zgłoszeniom, co oznacza, że Uczestnik ma ośmiokrotnie większą szansę na wygraną;
b) 2. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 7 zgłoszeniom;
c) 3. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 6 zgłoszeniom;
d) 4. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 5 zgłoszeniom;
e) 5. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 4 zgłoszeniom;
f) 6. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 3 zgłoszeniom;
g) 7. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 2 zgłoszeniom;
h) 8. dnia konkursu wartość zgłoszenia jest równoważna 1 zgłoszeniu.
3. 06.02.2015 spośród Uczestników konkursu, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi zostaną wylosowani Zwycięzcy zgodnie z założeniami z  §1. pkt 2.
4. Lista Zwycięzców zostania zamieszczona na stronie www.sosnowiczanie.net 06.02.2015
5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w ciągu 7 dni od otrzymania adresów pocztowych od Zwycięzców konkursu.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

§4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.sosnowiczanie.net