Sprytny plan. Czyli PO+SLD=…

dzievan

Sprytny Plan

czyli

SLD + PO = Nic lepszego dla Sosnowca zdarzyć się nie mogło i nie powinno się tego …