Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku;
  • :
  • :
Search

„Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego”

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego planuje we wrześniu br. wydać publikację dotyczącą tradycji piwowarskich w naszym regionie, która z pewnością zainteresuje nie tylko birofilów, ale także historyków i miłośników Zagłębia.

fot. Zbiory prywatne Witolda Wieczorka

fot. Zbiory prywatne Witolda Wieczorka

tradycjepiwo05Publikacja będzie składała się z trzech rozdziałów opisujących miejsce browarnictwa w gospodarce, rozwów przemysłu piwowarskiego w Zagłębiu Dąbrowskim od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych, a także kilkanaście historycznych zakładów zlokalizowanym na terenie dzisiejszych miast: Sosnowca (2), Będzina (3), Zawiercia (3), Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Siewierza, Szczekocin, gmin Żarki i Wolbrom oraz jednego współcześnie funkcjonującego. Czytelnicy dowiedzą się nie tylko jak, z czego i ile piwa produkowali nasi przodkowie i dlaczego aż tyle się go piło, ale także poznają wiele historycznych ciekawostek, jak chociażby ta, komu zawdzięczamy wprowadzenie piwa bawarskiego na ziemie Królestwa Polskiego, ocalenie zamku siewierskiego przed rozbiórką i nazwanie jednego z browarów imieniem króla Gambrinusa.

Niemal 300-stronicową książkę będą wzbogacały stare zdjęcia, pocztówki, reklamy, mapy, wykresy i tabele oraz plany browarów. Co ważne, część z nich po raz pierwszy pojawi się w jakiejkolwiek publikacji. Materiały pozyskano poprzez wieloletnie badania archiwalne w całym kraju, kwerendy XIX i XX wiecznej prasy oraz wydawnictw statystycznych i informacyjnych, przeglądu fachowych publikacji i wywiadów.

fot. Zbiory prywatne Witolda Wieczorka

fot. Zbiory prywatne Witolda Wieczorka

Pomysł wydania publikacji „Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego” został wysoko oceniony w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2015 roku, w związku z czym otrzymał dofinansowanie. Niestety była to kwota o połowę mniejsza niż ta, o którą wnioskowano, dlatego też Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego prosi o wsparcie finansowe w celu realizacji projektu.

Wszyscy zainteresowani mogą pomóc, przekazując na konto stowarzyszenia nawet najmniejsza kwotę. Pierwsze 100 osób, które dokona darowizny na co najmniej 35 zł w ramach podziękowania otrzyma książkę z autografem autora. Ponadto, wszystkie osoby, które dokonają darowizny przed składem książki, znajdą się w wykazie darczyńców, o ile nie zastrzegą swojej anonimowości.

DANE DO WPŁATY:
NAZWA I ADRES ODBIORCY
FORUM DLA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 39
42-500 BĘDZIN

BANK ODBIORCY I NUMER KONTA
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
33 2030 0045 1110 0000 0236 7960

TYTUŁ WPŁATY
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE. IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO
Akceptuję
x