Środa, 30 września 2020 roku;
  • :
  • :
Search

Tajne konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami (aktualizacja)

Od 6 lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2015 r.”

Po naszej interwencji w Urzędzie Miasta informacja o konsultacjach społecznych znalazła się we właściwym dziale. Dziękujemy za szybką reakcję.


Niestety władzom naszego miasta nie zależało na zainteresowaniu mieszkańców tą sprawą. Z niewiadomych powodów informacja o konsultacjach społecznych w powyższej sprawie nie znalazła się w zakładce „Konsultacje społeczne” na stronie www.sosnowiec.pl (stan na dzień 21.02.2015), a jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej, który z pewnością jest o wiele rzadziej przeglądany przez odwiedzających stronę.

Zrzut ekranu ze strony sosnowiec.pl, zakładka "Konsultacje społeczne"

Zrzut ekranu ze strony sosnowiec.pl, zakładka „Konsultacje społeczne”

Osoby chcące wyrazić swoją opinię o projekcie uchwały muszą się spieszyć, gdyż konsultacje trwają tylko do 26 lutego. Opinie można przesyłać drogą elektroniczną lub wrzucać do skrzynek w Urzędzie Miejskim.
Więcej informacji w ogłoszeniu umieszczonym poniżej.

Ze względu na to, że dotarcie do informacji może być trudne, poniżej umieszczamy:
ogłoszenie o konsultacjach społecznych,
projekt uchwały,
formularz zgłoszenia opinii.

W poniedziałek postaramy się dowiedzieć, dlaczego informacja o konsultacjach społecznych nie znalazła się w odpowiednim dziale i dlaczego nie dotarła do wszystkich organizacji pomagającym zwierzętom na terenie Sosnowca, np. do Stowarzyszenia Straż Ochrony Zwierząt.
Akceptuję
x