Czwartek, 21 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

SCOP rozpoczyna przygotowania do współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowuje się do przyjęcia nowego Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2019.

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej działającej w Sosnowcu to prześlij za pomocą formularza dostępnego na stronie miasta wszelkie uwagi i propozycje do 19 kwietnia tego roku. Dzięki nim zostanie przygotowany wstępny dokument stanowiący podstawę dalszych konsultacji.

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych to jednostka organizacyjna miasta, zajmująca się m.in. tworzeniem warunków do zwiększonej aktywności społecznej dla mieszkańców, wspieraniem i promowaniem lokalnych organizacji pozarządowych, pomocom dla liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowaniem idei wolontariatu.

Źródło: sosnowiec.pl
Akceptuję
x