Czwartek, 21 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Rozwiązanie konkursu bilety na spektakl „Wij. Ukraiński horror.”

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi, najszybciej poprawną odpowiedź przesłał do nas Pan Grzegorz Olszowski. Serdecznie gratulujemy. O sposobie odebrania nagrody poinformujemy droga e-mailową.


Mamy dla Was podwójne zaproszenie na sobotni spektakl Wij. Ukraiński horror.

Wystarczy przesłać na adres konkurs@sosnowiczanie.net odpowiedź na pytanie: Kiedy miała miejsce premiera spektaklu „Wij. Ukraiński horror.” w Teatrze Zagłębia?

W e-mailu należy również podać swoje imię i nazwisko.
Wygrywa pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, najpóźniej do czwartku do godziny 23.59.

Więcej o spektaklu możecie przeczytać w naszym artykule.


REGULAMIN KONKURSU

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wij. Ukraiński horror” (zwanego dalej „Konkursem”) jest portal sosnowiczanie.net (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody w postaci podwójnego zaproszenia na spektakl „Wij. Ukraiński horror” dnia 14.03.2015 jest Teatr Zagłębia.
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik musi zaakceptować w chwili przystąpienia do Konkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jest jako wykonanie Zadania Konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej www.sosnowiczanie.net.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 11.03.2015 – 12.03.2015 do godziny 23:59 lub do udzielenie pierwszej poprawnej odpowiedzi.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy portalu sosnowiczanie.net lub inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, a w przypadku wyłonienia Zwycięzcy w Konkursie na opublikowanie swego imienia i nazwiska na portalu www.sosnowiczanie.net.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
7. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 12 godzin od zakończenia konkursu
8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurs@sosnowiczanie.net

§3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:
Kiedy miała miejsce premiera spektaklu „Wij. Ukraiński horror.” w Teatrze Zagłębia?
i przesłanie jej na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W e-mailu wraz z odpowiedzią należy podać imię i nazwisko.
2. Wygrywa osoba, która jako pierwsza prześle poprawną odpowiedź.
3. Nazwisko zwycięzcy zostanie zamieszczone na stronie www.sosnowiczanie.net w ciągu 12 godzin od jego wyłonienia.
4. Nagrodę można odebrać w kasie Teatru Zagłębia.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

§4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.sosnowiczanie.net

§5
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
Akceptuję
x