Wtorek, 26 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Konkurs dla panów z okazji Dnia Kobiet!

To nie pomyłka! Konkurs kierowany jest do panów, którzy chcieliby zabrać swoje kobiety na romantyczną kolację z okazji ich święta. Do wygrania jest voucher na kwotę 140 zł do zrealizowania 6 marca (piątek) w restauracji Belvedere.
voucher belveder

Wystarczy odpowiedzieć kreatywnie na pytanie konkursowe: Dlaczego to właśnie Twoja kobieta powinna otrzymać jako prezent z okazji Dnia Kobiet romantyczną kolację?
Spośród przesłanych wiadomości redakcja wybierze to najciekawsze :). Konkurs trwa do 2 marca do godziny 23:59. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Odpowiedzi przysyłajcie na adres: konkurs@sosnowiczanie.net

Regulamin konkursu „Dzień kobiet”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Dzień kobiet” (zwanego dalej „Konkursem”) jest portal sosnowiczanie.net (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody w postaci vouchera na kwotę 140 zł do restauracji Belvedere jest Restauracja Belvedere.
3. Najpóźniej dwa dni przed planowaną realizacją voucheru należy dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 880134444. Voucher ważny jest tylko dnia 06.03.2015 r.
4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik musi zaakceptować w chwili przystąpienia do Konkursu.
5. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jest jako wykonanie Zadania Konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej www.sosnowiczanie.net.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 25.02.2015 – 02.03.2015 do godziny 23:59.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy portalu sosnowiczanie.net lub inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, a w przypadku wyłonienia Zwycięzcy w Konkursie na opublikowanie swego imienia i nazwiska na portalu www.sosnowiczanie.net.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
7. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu
8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurs@sosnowiczanie.net

§3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Twoja kobieta powinna otrzymać jako prezent z okazji Dnia Kobiet romantyczną kolację?” i przesłanie jej na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W e-mailu wraz z odpowiedzią należy podać imię i nazwisko.
2. 03.03.2015 spośród nadesłanych odpowiedzi zostanie wybrana najciekawsza.
3. Nazwisko zwycięzcy zostanie zamieszczone na stronie www.sosnowiczanie.net 03.03.2015
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy drogą mailową w formie elektronicznej.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

§4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.sosnowiczanie.net
Akceptuję
x