Wtorek, 26 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Już wkrótce powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej już wkrótce seniorzy będą mogli korzystać z dziennej opieki medycznej w nowym ośrodku Domu opieki w Sosnowcu. Dom opieki powstanie w ramach pilotażowego programu przy Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów kierowanej przez Fundację „Unia Bracka”. Pierwsi pacjenci przyjmowani będą od października bieżącego roku.

Fundacja „Unia Bracka” znalazła się w gronie podmiotów, które w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, uzyskały dofinansowanie na utworzenie i prowadzenie dziennego domu opieki medycznej. Projekt finansowany jest w 97% ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny Fundacji.

Realizacja projektu rozpocznie się już 1 kwietnia wraz z rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych mających na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań domu opieki. Półroczny okres przygotowawczy pozwoli na stworzenie ośrodka dla seniorów w pełni zaadoptowanego na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych.
1 października przyjęci zostaną pierwsi pacjenci.

„Uzyskanie dofinansowania to dla nas wielkie wyróżnienie, ponieważ do konkursu przystąpiło ponad 140 podmiotów. Cieszymy się, że nasza Fundacja poszerzy ofertę usług medycznych o dzienny dom opieki. Doskonale wpisuje się on w lukę jaka istnieje w obszarze opieki nad osobami starszymi” – informuje Joanna Sojka, kierownik Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów.

Celem projektu dziennych domów opieki medycznej jest zaoferowanie nowej formy wsparcia dla osób niesamodzielnych, głównie osób po 65 roku życia oraz ich rodzin. Do tego typu ośrodków kierowane będą osoby po przebytej hospitalizacji, które wymagają rehabilitacji oraz pomocy w procesie usamodzielniania się.
W trakcie pobytu pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, intensywną rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne. Wsparciem zostanie objęta również rodzina pacjenta.

Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów to jedna z 23 placówek medycznych prowadzonych przez Fundację „Unia Bracka”. We wszystkich przychodniach, zlokalizowanych w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Mysłowicach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej i Zabrzu, pacjenci mogą korzystać z nieodpłatnej opieki medycznej w ramach kontraktu z NFZ.

„Wciąż inwestujemy i unowocześniamy nasze placówki. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się przeprowadzić termomodernizacje budynków Przychodni Brackich w Katowicach, Mysłowicach i Rudzie Śląskiej oraz wyremontować i doposażyć w nowy sprzęt kilka pracowni rehabilitacji” – dodaje Joanna Sojka.
Akceptuję
x