Niedziela, 24 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

WYWIAD: Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy rozpoczyna swoją działalność

Miło nam poinformować, że portal Sosnowiczanie.net rozpoczyna serię wywiadów z przedstawicielami lokalnej sceny politycznej oraz działaczami społecznymi. Na początek odbyliśmy rozmowę z Panem Łukaszem Krawcem, której głównym tematem była nowo powstała Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Łukasz Krawiec

Łukasz Krawiec

JK: Panie Łukaszu, 7 marca odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Czy może Pan powiedzieć naszym czytelnikom, skąd wziął się pomysł na powołanie jej do życia?

Łukasz Krawiec: Pomysł na założenie Rady Dzielnicy narodził się na początku 2015 roku. Jestem związany z Kazimierzem Górniczym od pokoleń, jednak ze względu na sprawy zawodowe przez 3 lata mieszkałem w innych miastach. Po moim ślubie i powrocie już na stałe dostrzegłem ewidentną różnicę między Kazimierzem, a miejscami które poznałem. Zawsze byłem typem społecznika i w tym momencie postanowiłem skupić swoją uwagę i energię właśnie na działalności na rzecz Kazimierza Górniczego. W pierwszej kolejności postawiłem na kontakt z mieszkańcami i zbudowanie mocnej drużyny, ponieważ samemu niewiele można zdziałać. Nie ukrywam, że sprawę miałem ułatwioną ponieważ jak się okazało równolegle powstawała druga grupa inicjatywna o tych samych celach. W kwietniu dzięki Radnemu Janowi Bosakowi udało nam się połączyć siły i złożyliśmy wniosek o powołanie Rady Dzielnicy. Od tego czasu nasza drużyna bardzo się rozrosła i pokazujemy, że da się robić rzeczy wcześniej uważane za niemożliwe.

JK: Jak na pomysł utworzenia Rady zareagowała społeczność Kazimierza? Pytam o to, gdyż sam starając się utworzyć Radę Dzielnicy Milowice, dość często spotykam się z oporem ze strony mieszkańców, którzy nie do końca wierzą w słuszność tej inicjatywy.

ŁK: Początki były ciężkie i wiele siły włożyliśmy w dotarcie do mieszkańców. Stan naszej sceny politycznej spowodował niechęć ludzi do polityki, dlatego najważniejsze było pokazanie mieszkańcom, że Rada Dzielnicy to nie polityka, a działanie dla wspólnego dobra. Musieliśmy przekazać mieszkańcom, że Rada Dzielnicy nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracą i jest to praca typowo społeczna. Aby Rada powstała, musieliśmy zebrać podpisy 10% mieszkańców Kazimierza Górniczego. Udało nam się to bardzo szybko, ale nie poprzestaliśmy na minimalnej liczbie podpisów ponieważ była to idealna sposobność do rozmów z ludźmi. Zebraliśmy niemal 1100 podpisów w około 2 tygodnie. Kolejną okazją do rozmów było głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wtedy kolejny raz wyszliśmy do ludzi, rozmawialiśmy o ich potrzebach i opowiadaliśmy o powstaniu Rady Dzielnicy.

JK: Jaki cele na najbliższy okres, stawia sobie Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy?

ŁK: Najbliższe trzy tygodnie, dajemy sobie na rzetelne opracowanie planu działania i podział obowiązków. Od tego jak teraz zorganizujemy swoją pracę, zależeć będzie nasza działalność w najbliższych latach. 7 marca odbędzie się uroczysta pierwsza sesja Rady Dzielnicy. Wybierzemy na niej prezydium Rady oraz Zarząd Dzielnicy. Z doświadczenia w działalności w różnych stowarzyszeniach wiem, że najbardziej skuteczne są małe zespoły zadaniowe i właśnie tak chcemy zorganizować pracę Rady Dzielnicy. Powstaną mniejsze komisje, które będą zajmować się określonymi celami zgodnie z kompetencjami Rady. Przede wszystkim musimy opracować program działania i musimy określić priorytety. Każdy z nowo wybranych Radnych wniósł swoje pomysły na działanie Rady, więc teraz musimy to zebrać i uporządkować. Priorytetem dla nas jest kontakt z mieszkańcami, bo to właśnie mieszkańcy dali nam ogromny kredyt zaufania i właśnie dla nich Rada Dzielnicy powstała. Rozpoczęliśmy już konsultacje w formie elektronicznej – czekamy na uwagi i propozycje mieszkańców. Chcemy również zaprosić mieszkańców na sesję inauguracyjną, a kilka dni po zaprzysiężeniu zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami na którym będziemy chcieli zaprezentować siebie, oraz skonsultować nasz program działania.

JK: Jakie zespoły zadaniowe chcecie powołać?

Na początek powstanie Komisja Infrastruktury i Komunikacji Publicznej, Komisja ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Dzielnicy, Komisja Edukacji, Sportu i Kultury oraz Komisja Porządku Publicznego i Gospodarki Komunalnej. Damy sobie około pół roku na sprawdzenie czy taka forma jest właściwa i po tym czasie gdy będzie taka konieczność, odpowiednio zmodyfikujemy nasz sposób działania.

JK: Fakt iż frekwencja w wyborach przekroczyła aż czterokrotnie wymagany próg 5%, chyba świadczy o tym, że radni dzielnicy otrzymali ogromny kredyt zaufania od społeczeństwa?

ŁK: Dokładnie. Nikt z nas nie spodziewał się, że mieszkańcy będą stali w kolejkach po karty wyborcze. To pokazuje, że nasza dotychczasowa praca jest doceniana. To również znak, że Kazimierz Górniczy chce zmian. Do tej pory mieszkańcy pozostawali uśpieni, a teraz widzą szansę na poprawę naszych warunków bytowych.

JK: Jak Pan wyobraża sobie współpracę na linii miasto – rada dzielnicy?

ŁK: Do tej pory współpraca z Prezydentem, Radnymi oraz Urzędem Miasta jest bardzo dobra i liczymy na podtrzymanie naszych dobrych relacji. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracujemy z Radnymi od prawa do lewa – bez względu na barwy polityczne. To bardzo ważne, bo jak ktoś mądrze stwierdził „chodniki i drogi nie mają barw politycznych”. Wzorujemy się na dobrych praktykach stosowanych w innych Radach Dzielnic. To bardzo miłe, że przedstawiciele innych Rad udzielają nam wskazówek i pomagają w początkach naszej Rady. To wróży dalszej owocnej współpracy.

JK: Dziękuję za rozmowę i życzę Radzie Dzielnicy Kazimierz Górniczy samych sukcesów.

Rozmawiał: JK
Akceptuję
x