Wtorek, 26 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 23-27 lutego odbędzie się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych. W ramach akcji zaplanowane są specjalne dyżury, podczas których ofiary przestępstw będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych oraz uzyskać informacje dotyczące wsparcia psychologicznego i socjalnego.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzony jest od 2000 roku. Wiele instytucji w całej Polsce angażuje się wówczas w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki, jak sądy i prokuratury. W działania włączają się również policjanci oraz organizacje pozarządowe.

Codziennie w czasie trwania akcji w godzinach 8:00-15:00 wyznaczeni prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Sosnowiec Północ w Sosnowcu przy ulicy Teatralnej 1 będą udzielać bezpłatnych porad i informacji zgłaszającym się w siedzibie tutejszej jednostki.

Źródło: KMP Sosnowiec
Akceptuję
x