Poniedziałek, 18 listopada 2019 roku;
  • :
  • :
Search

wasz.SOS – regulamin publikacji artykułów

  1. Oświadczam, że korzystając z formularza i przesyłając do redakcji Artykuł wyrażam zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie Artykułu za pośrednictwem Portalu sosnowiczanie.net. (zwanego dalej „Portalem”).
  2. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa konieczne do zarządzania Artykułem, a przekazanie ich Redakcji nie narusza praw osób trzecich i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Oświadczam, że Artykuł nie narusza przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
  4. Upoważniam Portal do dokonywania czynności technicznych koniecznych do przystosowania Artykułu do wymogów technologicznych związanych z udostępnieniem Artykułu.
  5. Przyjmuję do wiadomości, że Redakcja zastrzega sobie prawo do tego, aby nie publikować Artykułu, który narusza Regulamin Portalu, nie jest zgodny z jego tematyką lub zawiera treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym.
Akceptuję
x