Czwartek, 19 września 2019 roku;
  • :
  • :
Search

Przemoc w rodzinie – ZAREAGUJ!

Z przeprowadzonego ostatnio na zlecenie MSW badania wynika, że aż 14% Polaków w ostatnim roku było świadkami przemocy w rodzinie. Zaledwie 42% z nich zgłosiła sprawę odpowiednim instytucjom.

Częściej świadkami przemocy były osoby młode i w średnim wieku niż osoby po 55. roku życia, a zgłoszenia dotyczyły głównie przemocy psychicznej lub fizycznej, rzadziej tej o charakterze seksualnym. Ponad połowa badanych zgłosiła sprawę policji, a 1/3 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozostałe osoby skorzystały z pomocy Niebieskiej Linii lub innego telefonu zaufania, bądź też instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej.

Powody, dla których ludzie pozostają bierni wobec przemocy, są różne. 21% ankietowanych jest zdania, że problemy rodzinne należy rozwiązywać w domu, natomiast 20% twierdzi, że zgłoszenie sprawy i tak nie przyniosłoby żadnego skutku. Co ósma zapytana osoba uważa, że to nie jej sprawa, a 8% respondentów obawia się dalszych formalności. Niezmiernie ważny jest fakt, że aż 1/3 ankietowanych nie zna ani jednej instytucji lub organizacji, które pomagają ofiarom przemocy w rodzinie.

Źródło: KMP Sosnowiec
Akceptuję
x