Poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Na zakręcie

Wraz z rozpoczęciem drugiego semestru w szkołach gimnazjalnych odbyło się kolejne spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu z uczniami Gimnazjum nr 18 w ramach programu profilaktycznego „Na zakręcie”. Jego tematem był problem spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz ich wpływu na przestępczość wśród młodzieży.

fot. KMP Sosnowiec

fot. KMP Sosnowiec

Sporo uwagi poświęcono również imprezom masowym, w trakcie których młodzi ludzie, często nieświadomie, dopuszczają się zachowań godzących w porządek prawny. Przedstawiono sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami. Poinformowano także młodzież, gdzie można szukać pomocy w podobnych sytuacjach.

Gimnazjaliści, którzy dotychczas w ramach programu spotykali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz Policji na terenie swojej szkoły, w dniu 30.03.2015 mieli okazję odwiedzić sosnowiecki areszt oraz Komendę Miejską Policji w Sosnowcu. Uczniowie przebywając na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat przeznaczenia sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Dowiedzieli się także, jakie oddziaływania resocjalizacyjne podejmowane są przez kadrę penitencjarną. W ramach krótkiej prezentacji zademonstrowano uczniom środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego pozostające na wyposażeniu jednostki. Omówiono także przypadki ich stosowania. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć oddział mieszkalny dla osadzonych zakwaterowanych w warunkach aresztu śledczego, część oddziału zakładu karnego typu półotwartego przeznaczonego dla recydywistów, place spacerowe oraz boisko sportowe.

fot. KMP Sosnowiec

fot. KMP Sosnowiec

Program „Na zakręcie” skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu. Przy współpracy z dyrekcją szkoły realizują go funkcjonariusze Służby Więziennej z sosnowieckiej jednostki penitencjarnej, a także funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Jego celem jest zapobieganie zachowaniom przestępczym wśród młodzieży, a także zapoznawanie uczniów z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości, jej konsekwencjami oraz ogólną charakterystyką przestępstw, których najczęściej dopuszczają się nieletni.

Źródło: www.sw.gov.pl
Akceptuję
x