Wtorek, 19 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

KOMUNIKAT UM SOSNOWIEC: Program 500+

Od 1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wg wstępnych szacunków, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wstępnie przyznało Miastu dotację w wysokości ok 62 mln zł, która pozwoli na objęcie pomocą 13,5 tys. dzieci. Program „Rodzina 500 plus” to wsparcie polskich rodzin. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Czas obsługi będzie porównywalny z realizacją świadczeń rodzinnych. Nowe świadczenie będzie przyznane na 12 miesięcy, jedynie za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. Przed upływem tego terminu trzeba będzie złożyć nowy wniosek. Miasto ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

W Sosnowcu jednostką odpowiedzialną za realizację świadczenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski na świadczenie będzie można pobierać oraz składać w siedzibie głównej Ośrodka, Punktach Terenowych i Obsługi MOPS oraz w Punktach Kancelaryjnych Urzędu Miejskiego na terenie miasta (adresy poniżej).  Powstanie także tzw. grupa mobilna, będą to osoby, które zgodnie z ustalonym harmonogramem będą przyjmowały wnioski we wskazanych szkołach na terenie całego miasta. Duża liczba miejsc wyznaczonych na pobieranie oraz składanie dokumentów pomoże ułatwić proces otrzymania świadczenia oraz skrócić kolejki wnioskodawców.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP (należy założyć konto na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl). Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wnioski będzie można złożyć również za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl) oraz poprzez stron internetowe dużych banków.

Ważne, by wniosek złożyć dopiero w momencie startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 roku. Te, które wpłyną przed tą datą nie będą rozpatrywane. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. do 1 lipca br., rodzice dostaną wyrównanie do miesiąca kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Warto podkreślić, że do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, a przyznane świadczenia przelewane będą na konto bankowe wskazane we wniosku, bądź w przypadku braku konta, wypłacane przekazem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu już niebawem ruszy z kampanią informacyjną Programu 500+ oraz ze specjalną infolinią dla Programu 500+ pod numerem telefonu 32 296 23 60. Od marca uruchomiona zostanie także wojewódzka infolinia: 33 813 63 46 oraz 33 81 36 381. Na stronie internetowej www.mopssosnowiec.pl znajduje się wzór wniosku oraz informator Rodzina 500+.

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ OD 1 KWIETNIA 2016 R. WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU 500+:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU

GDZIE KIEDY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sosnowcu
Sosnowiec
ul. 3 Maja 33
poniedziałek

od 8.00 do 17.45

wtorek – czwartek

od 8.00 do 15.15

piątek

od 8.00 do 12.45

Punkt Terenowy nr 1 Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec,
ul. Kisielewskiego 4
wtorek
od 15.30 do 17.30

środa
od 15.30 do 17.30

czwartek
od 15.30 do 17.30

piątek
od 13.00 do 15.00

Punkt Terenowy nr 2 Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec,
ul. Warszawska 6a
– od 1 kwietnia
Punkt Terenowy nr 3 Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec,
ul. Naftowa 35
Punkt Terenowy nr 4 Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec,
ul. Rzeźnicza 12
Punkt Terenowy nr 5 Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec,
ul. Hallera 5
Punkt Terenowy nr 6 Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej Sosnowiec,
ul. Dobrzańskiego 99
Punkt Obsługi MOPS dla Programu 500+ Sosnowiec,
ul. Mościckiego 14
poniedziałek
od 8.00 do 17.45

wtorek – czwartek
od 8.00 do 15.15

piątek
od 8.00 do 12.45

 

PUNKTY KANCELARYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU WG HARMONOGRAMU

GDZIE KIEDY
 Sosnowiec,
ul. Wojska Polskiego 25/27
poniedziałek
od 13.00 do 18.00

wtorek
od 13.00 do 17.00

środa
od 13.00 do 17.00

czwartek
od 13.00 do 17.00

piątek
od 13.00 do 16.00

Sosnowiec,
ul. Skwerowa 21
wtorek
od 8.30 do 11.00

środa
od 12.00 do 14.30

czwartek
od 8.30 do 11.00

Sosnowiec,
ul. Starzyńskiego 50
poniedziałek
od 9.00 do 11.30

środa
od 9.00 do 11.30

piątek
od 9.00 do 11.30

Sosnowiec,
ul. Spadochroniarzy 6
poniedziałek
od 12.00 do 14.30

wtorek
od 11.30 do 14.00

czwartek
od 11.30 do 14.30

MOBILNY ZESPÓŁ ZBIERAJĄCY WNIOSKI W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA  WG HARMONOGRAMU

GDZIE KIEDY
Szkoła Podstawowa nr 29 Sosnowiec,
ul. Zagłębiowska 25
piątek
od 15.30 do 17.30
Szkoła Podstawowa nr 42 Sosnowiec,
ul. Prusa 253a
wtorek
od 15.30 do 17.30
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 10
Sosnowiec,
ul. Czołgistów 12
czwartek
od 15.30 do 17.30
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 12
Sosnowiec,
ul. Jasieńskiego 2a
środa
od 15.30 do 17.30
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 13
Sosnowiec,
ul. Baczyńskiego 14
poniedziałek
od 15.30 do 17.30

 

Wnioski na świadczenie będzie można pobierać począwszy od 23 marca br. w siedzibie głównej oraz Punktach Terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, w budynku przy ul. Mościckiego 14, w Punktach Kancelaryjnych Urzędu Miejskiego na terenie miasta oraz wybranych szkołach.

Materiał pochodzi ze strony UM Sosnowiec
Akceptuję
x