Sobota, 16 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Gimnazjalisto, weź udział w Plateriadzie!

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie humanistycznym.

I edycja międzyszkolnego konkursu humanistycznego Plateriada odbędzie się 29 kwietnia (środa) 2015 r. o godzinie 8:30 w II LO im. E. Plater w Sosnowcu przy ulicy Parkowej 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii i WOS-u: Katarzyna Uliniarz i Halina Białas oraz Samorząd Uczniowski II LO.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych, którzy będą konkurować ze sobą w dwuosobowych zespołach. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwie drużyny. Przewidziane są dwa etapy konkursu, podczas których uczestnicy zmierzą się z pytaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dział związany z historią obejmuje czasy od starożytności, przez średniowiecze, aż po nowożytność i historię najnowszą do 1918 r. Uczniowie będą musieli wykazać się znajomością faktów, postaci, skutków oraz przyczyn wydarzeń historycznych, a także umiejętnością korzystania z map, obrazów czy tekstów źródłowych.

W ramach części dotyczącej wiedzy o społeczeństwie konieczna będzie znajomość instytucji państwowych, przywódców, trójpodziału władzy w III RP oraz znajomość państw europejskich, ich stolic i położenia geograficznego. Uczestnikom przyda się również wiedzą na temat ONZ, Unii Europejskiej i NATO.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia.
Akceptuję
x