Czwartek, 19 września 2019 roku;
  • :
  • :
Search

Czy tym razem uda się utworzyć Radę Dzielnicy Kazimierz Górniczy?

8 kwietnia w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej powstania Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy z mieszkańcami dzielnicy.

Inicjatorzy powstania Rady Dzielnicy: Łukasz Krawiec, Leokadia Bigaj, Maciej Borkowski, Małgorzata Kozłowska, Marcin Ziółek, Przemysław Ferszt / fot. Michał Tokarz

Inicjatorzy powstania Rady Dzielnicy: Łukasz Krawiec, Leokadia Bigaj, Maciej Borkowski, Małgorzata Kozłowska, Marcin Ziółek, Przemysław Ferszt / fot. Michał Tokarz

Miało ono na celu poinformowanie mieszkańców o powstałej inicjatywie, a także o tym, w jaki sposób mogą ją wesprzeć. Nie zabrakło na nim przedstawicieli Rady Miasta i to nie tylko z piątego okręgu. Pojawili się Tomasz Niedziela, Jacek Dudek, Zygmunt Witkowski, Paweł Wojtusiak, Grzegorz Pisalski, a także asystenci Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego oraz Wiceprezydenta Mateusza Rykały. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kazimierza. Przybyło na nie około stu osób, a wiele zgłosiło chęć pomocy w postaci zbierania podpisów czy kandydowania do samej Rady.

fot. Michał Tokarz

fot. Michał Tokarz

Wniosek w sprawie utworzenia Rady Dzielnicy został już złożony do Urzędu Miasta, skąd trafi do Komisji ds. Rad Dzielnic, a następnie do Komisji Samorządności i Organizacyjnej. Wówczas dopiero będzie mogło rozpocząć się zbieranie podpisów wśród mieszkańców.

Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy będzie obejmować następujące ulice: Aleksandra Fredry, Armii Krajowej (część ulicy do granicy z Ostrowami Górniczymi), Boczna, Brunona Jasieńskiego, Dworcowa, Główna, Gustawa Morcinka, Jana Kasprowicza, Kazimierzowska, Kościuszkowców, Leopolda Staffa, Lucjana Szenwalda, Mikołaja Reja, Nowa, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Szmejka, Sztygarska, Wagowa, Władysława Broniewskiego, Wopistów i Zielona.
podpisyradadzielnicy

Głównym zadaniem Rady Dzielnicy jest reprezentowanie interesów mieszkańców, przez co rozumie się:

  • rozwiązywanie istotnych problemów dzielnicy;
  • stały kontakt z mieszkańcami, przyjmowanie wniosków i skarg dotyczących dzielnicy;
  • współpraca z Radą Miasta i komisjami;
  • opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy i informowanie o nich mieszkańców;
  • współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy (np. w zakresie komunikacji miejskiej, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska);
  • współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy.
fot. Michał Tokarz

fot. Michał Tokarz

Nie jest to pierwsza inicjatywa tego typu w Kazimierzu Górniczym. W 2014 roku miała miejsce pierwsza próba powołania Rady Dzielnicy. Uchwalono statut, a nawet rozpisano wyboru, do których jednak nie doszło ze względu na to, że nie zgłosiła się wymagana liczba kandydatów. Tym razem inicjatorzy mają zamiar dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców nie tylko poprzez ogłoszenia na klatkach, lecz również poprzez portale społecznościowe.

Zapraszamy na profil Facebook Rady Dzielnicy
Akceptuję
x