Środa, 20 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

35-lecie Szkoły Podstawowej nr 40

20 lutego odbyło się uroczyste otwarcie pracowni językowej, które stanowiło piękny upominek z okazji 35-lecia szkoły.
IMG_0153

Szkoła Podstawowa nr 40 to szkoła z tradycjami, dbająca o wszechstronne kształcenie, które sprzyja sukcesom edukacyjnym uczniów i absolwentów. Jest to szkoła, która podąża za zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, wyróżniając się aktywnością w wielu dziedzinach.

Dzięki staraniom pani dyrektor Doroty Wiśniewskiej szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię językową. Firma ArcelorMitall Poland przekazała środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na jej wyposażenie w nowoczesne narzędzia multimedialne. ArcelorMittal jako firma międzynarodowa szczególną wagę przykłada do uznanych na świecie standardów edukacji. Jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie.

W nowej pracowni rozwój językowy ucznia stymulowany jest za pomocą bodźców słuchowych i wizualnych. Jest to szczególnie ważne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń może prowadzić głośny trening wymowy, doskonalić ją, przełamywać naturalny opór do rozmów w obcym języku. Wszechstronne wykorzystanie nowoczesnych nośników informacji pozwala na szybsze rozwijanie kompetencji językowych.
IMG_0191

Nauczyciele mają możliwość sprawdzenia skuteczności przekazywania wiedzy przy zastosowaniu tablicy interaktywnej w pracy z uczniem, wzbogacając proces dydaktyczny o niezwykle potrzebne elementy autentyczności, aktualności, nowości, różnorodności, wyboru i interaktywności. Lepsze warunki nauczania, a tym samym lepsza efektywność i jakość kształcenia zapewniają łatwiejszy dostęp do edukacji na kolejnych etapach kształcenia.
IMG_0169

Zalety pracowni językowej zaprezentowała pani Kinga Michalec. Program artystyczny przygotowany przez nauczycieli, uczniów i absolwentów nawiązywał do przesłania, które towarzyszy szkole od 35 lat.

Aktywna Szkoła ↔ Aktywny Nauczyciel ↔ Aktywny Uczeń ↔ Aktywny Absolwent ↔ Aktywny Rodzic.


IMG_0148

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: przedstawiciele firmy ArcelorMittal Poland – Karolina Muza, Magdalena Kuśmierz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji i Naczelnik WED UM w Sosnowcu – Zbigniew Byszewski oraz inspektor WED – Marta Pietrzak, Radny – Kamil Wnuk, Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Małgorzata Pochopień, Wiceprezes Oddziału ZNP w Sosnowcu Anna Łakomska, ks. Prałat Stefan Wyporski, prof. UŚ dr hab. Maria Zofia Pulinowa, Dyrektor poradni PP nr 2 – Joanna Stychno, Dyrektor PM nr 45 – Beata Opoka-Koszyk, Wicedyrektor ZSO nr 14 – Rafał Zawadzki, Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Pięta, Rodzice, pracownicy SP 40, uczniowie.
Akceptuję
x