Wtorek, 26 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości

Jesteś byłym lub obecnym pracownikiem oświaty? Mieszkasz na terenie województwa śląskiego? Ta oferta jest skierowana do Ciebie!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza byłych i obecnych pracowników sektora oświaty do udziału w projekcie „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 250 pracowników / byłych pracowników instytucji oświatowych województwa śląskiego, którzy zostali zwolnieni po dniu 31.12.2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z przyczyn niedotyczących pracowników.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki:

  1. osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego;
  2. osoby zwolnione (po 31.12.2012r.) lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem, tzn.:
  1. a) nauczyciele lub pracownicy instytucji sektora oświaty:
  • którzy utracili pracę z przyczyn dot. zakładu pracy lub
  • których umowa o pracę na czas określony / zastępstwo została rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta lub
  • których umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron
  1. b) nauczyciele lub pracownicy instytucji sektora oświaty, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby przewidziane do zwolnienia);
  2. c) nauczyciele lub pracownicy instytucji sektora oświaty zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony, zatrudnieni na umowę o pracę na czas zastępstwa, nauczyciele w stanie nieczynnym (osoby zagrożone zwolnieniem).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie. Uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz psychologicznego, szkoleń zawodowych. Przewidziano również możliwość odbycia studiów podyplomowych na kierunkach zgodnych z Indywidualnymi Planami Działania.

Udział w doradztwie, szkoleniach i studiach podyplomowych jest bezpłatny. Wojewódzki Urząd Pracy umożliwi także zwrot kosztów dojazdu, podczas szkoleń zapewnione będzie wyżywienie, a także zwrot kosztów noclegu (w przypadku studiów podyplomowych odbywanych miejscach w większej odległości od miejsca zamieszkani). Uczestnikom szkoleń przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe. Warto podkreślić, że z udziału w projekcie mogą skorzystać nie tylko nauczyciele, ale również personel sektora oświaty, pracujący na stanowiskach obsługi (np. kucharz/ka, sprzątacz/ka, woźny/a, konserwator/ka).

Po więcej informacji zapraszamy pod wskazany adres: PUP Sosnowiec

KONTAKT
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie
Biuro projektu:
Al. Niepodległości 20/22,
42-200 Częstochowa, pok. 246/247.
tel.: 034 363 89 89 lub 034 363 38 61 wew. 279

Źródło: PUP Sosnowiec
Akceptuję
x