Niedziela, 24 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Klasy ratownicze ZSO nr 14 na prelekcjach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

W dniu 27.01.15 r. klasy 1 i 2 ratownicza udały się na prelekcje do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, aby zapoznać się z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Celem tych zajęć było poznanie specyfiki pracy pielęgniarek systemu i lekarzy na wyżej wymienionym oddziale. Uczniowie mieli także niepowtarzalną okazję poznać codzienne zadania i obowiązki pracujących na oddziale ludzi, jaki zaznajomić się ze sprzętem ratowniczym.
sor2015_06

Młodzież poznała drogi jakie pokonują potrzepujący pomocy zanim dotrą na SOR. Pacjenci mogą trafić na oddział przez tzw. „śmigło” (droga powietrzna) wtedy przewożeni są do budynku za pośrednictwem specjalnego rękawa transportowego, inni zostają przywiezieni karetką lub mogą zgłosić się samodzielnie. W kolejnym etapie trafiają na obszar segregacji. Tam monitorowane są takie parametry jak: ciśnienie, saturacja, tętno, skala bólu, za pomocą odpowiedniego sprzętu, np. łóżek transportowych przewożeni są do odpowiedniej sali. Często w pierwszej kolejności trafiają do osobnego pomieszczenia zwanego sala z dekontaminacji, gdzie poddawani są zabiegom sanitarnym. Inne miejsce na SOR to tzw. obszar terapii natychmiastowej, gdzie pomocny jest następujący sprzęt: podbieraki, deska transportowa, torby reanimacyjne dla dorosłych i dzieci, monitor, respirator transportowy, sprzęt do pobierania krwi. Na oddziale ratunkowym jest również sala operacyjna. Podstawowy sprzęt w niej to: respirator, szafa z przyrządami do operacji, aparat do znieczulenia, wózek z lekami. Znajduje się w niej także sala przygotowawcza dla lekarzy oraz obszar resuscytacyjno-zabiegowy: łóżko do zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych, monitor, aparat do znieczulenia, szafa z lekami, stanowisko laryngologiczne. W obszarze wstępnej intensywnej terapii znajduję się: dwa stanowiska z respiratorem i pełnym monitoringiem, pompy strzykawkowe, mała konsola: gipsówka, obszar obserwacji: cztery stanowiska monitorowane.

Zajęcia okazały się bardzo ciekawe. Dzięki uprzejmości ordynatora oddziału oraz zgody pacjenta mogliśmy nawet obserwować zaopatrywanie pacjenta porażonego łukiem elektrycznym. Wszystko czego się dowiedzieliśmy przyniosło nam wiele satysfakcji jak i motywacji do dalszego kształcenia się w kierunku ratowania życia ludzkiego.
Akceptuję
x