Piątek, 15 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Zmiany w prawie, które mogą dotyczyć również Ciebie!

Już od 1 marca wejdzie w życie nowe Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzone zmiany docelowo ułatwią mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Jednak na początku ich czas realizacji może się wydłużyć.

Ma to związek z modyfikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych systemem informatycznym, opartym na budowie centralnych rejestrów. Wejście w życie nowych ustaw oznacza wiele zmian, m.in.
– możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, niezależnie od meldunku;
– możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w formie dokumentu elektronicznego;
– brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym;
– możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego;
– ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach;
– możliwość złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub kuratora;
– możliwość dokonania wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu z tego wyjazdu w formie dokumentu elektronicznego;
– możliwość złożenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, rejestrację zdarzenia, które nastąpiło za granicą, zmianę imienia lub nazwiska;
– możliwość złożenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju wniosku o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego oraz zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnoprawnymi.

Karty nowych procedur będą dostępne na stronie internetowej miasta już od 28 lutego w zakładce Załatw Sprawę.

Źródło: sosnowiec.pl
Akceptuję
x