Niedziela, 24 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Wygraj wejściówkę na Metal Fest!

VII METAL FEST już coraz bliżej a my mamy dla Was dwa pojedyncze zaproszenia na ten koncert! Wystarczy przesłać kreatywną odpowiedź na pytanie: „Najlepszy zespół metalowych wszechczasów to… i dlaczego?” na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W odpowiedzi prosimy podać również swoje imię i nazwisko. Odpowiedzi prosimy przesyłać do 08.04.2015, do godziny 23:59.
voucher metalfest


Regulamin konkursu „Wygraj wejściówkę na Metal Fest”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wygraj wejściówkę na Metal Fest” (zwanego dalej „Konkursem”) jest portal sosnowiczanie.net (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody w postaci dwóch wejściówek na Metal Fest, który odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 18.00 w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz”, jest Miejski Dom Kultury „Kazimierz”.
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik musi zaakceptować w chwili przystąpienia do Konkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jest jako wykonanie Zadania Konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej www.sosnowiczanie.net.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 02.04.2015 – 08.04.2015 do godziny 23:59.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy portalu sosnowiczanie.net lub inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, a w przypadku wyłonienia Zwycięzcy w Konkursie na opublikowanie swego imienia i nazwiska na portalu www.sosnowiczanie.net.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
7. Laureaci zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu
8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkurs@sosnowiczanie.net

§3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Najlepszy zespół metalowych wszechczasów to… i dlaczego?” i przesłanie jej na adres konkurs@sosnowiczanie.net. W e-mailu wraz z odpowiedzią należy podać imię i nazwisko.
2. 09.04.2015 spośród nadesłanych odpowiedzi zostaną wybrane dwie najciekawsze.
3. Nazwiska zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie www.sosnowiczanie.net 09.04.2015
4. Nagrodę będzie można odebrać w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz”.
5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

§4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.sosnowiczanie.net
Akceptuję
x