Środa, 20 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Stypendia dla artystów

Miasto ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Przedmiotem konkursu są stypendia pieniężne, wypłacane przez pół roku od dnia podpisania umowy, przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia. Stypendia twórcze mogą być przyznawane w różnych dziedzinach, m.in. w literaturze, sztuce wizualnej, muzyce, tańcu, sztuce teatralnej czy filmowej, w opiece nad zabytkami, jak również w twórczości ludowej. Stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury mogą być przyznawane w kategorii animacji i edukacji kulturalnej oraz za zarządzenia kulturą i wspieranie kadr kultury.

O stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu, nie będące uczniami, ani studentami, które ukończyły 25 lat. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 marca 2015 roku w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (ul. Małachowskiego 3).

Źródło: sosnowiec.pl
Akceptuję
x