Środa, 20 stycznia 2021 roku;
  • :
  • :
Search

Nabór kandydatur do nagrody miasta w dziedzinie kultury

Trwa nabór wniosków z propozycjami kandydatur do nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski można składać od 1 do 30 kwietnia.

Nagrody w dziedzinie kultury przyznawane są raz w roku od 1991 r. przez Radę Miejską na wniosek prezydenta miasta.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

– nagroda miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, która może być przyznawana w dwóch kategoriach:
• za całokształt twórczości – nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z Sosnowcem za ich wkład w rozwój lokalnej kultury.
• za najlepsze osiągnięcia w danym roku – nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład w rozwój lokalnej kultury
– nagroda miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury – forma uznania
dla osób i środowisk kulturalnych związanych z Sosnowcem za ich wkład w upowszechnianie i ochronę kultury.
Wnioski mogą składać organizacje społeczno – kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz pozostałe podmioty działające na rzecz kultury.

Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej miasta Sosnowca oraz w sekretariacie Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, pok. 405.
Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłać na adres Wydziału w terminie określonym
w ogłoszeniu o konkursie. Dodatkowo wniosek należy przesłać również elektronicznie
na adres e-mail : wks@um.sosnowiec.pl, m.dabek@um.sosnowiec.pl.

W minionym roku za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej nagrodzeni zostali:
Józef Makal – artystyczna nagroda za całokształt twórczości – Fotograf, którego zdjęcia obiegły światową prasę.
Jerzy Lucjan Woźniak – artystyczna nagroda za całokształt twórczości – Poeta, prozaik, eseista.

Źródło: Sosnowiec.pl
Akceptuję
x